I Międzynarodowa Konferencja Naukowa
24-25 października 2019
Studium Języków Obcych, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

JĘZYK - BEZPIECZEŃSTWO - TECHNOLOGIA

INFORMACJE

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Język – Bezpieczeństwo – Technologia

 

Języki obce w systemie bezpieczeństwa NATO

 

24-25 października 2019

Studium Języków Obcych, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

 

TEMAT

Zachodzące w zglobalizowanym świecie procesy i wynikające stąd wyzwania dla bezpieczeństwa międzynarodowego wymuszają na krajach demokratycznych i stworzonych przez nie strukturach międzynarodowych, takich jak Sojusz Północnoatlantycki i Unia Europejska ściślejszą współpracę w każdej sferze ich aktywności, przede wszystkim zaś zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego dla każdego podmiotu tych struktur. Niezwykle istotnym elementem tego typu działań jest zagwarantowanie efektywnej komunikacji i porozumiewania się na każdym szczeblu sojuszniczej współpracy. Do kwestii sprawności językowej i znajomości języków obcych przykłada się dziś w Sojuszu Północnoatlantyckim szczególną uwagę.

 

CEL

Celem naszej konferencji jest wymiana doświadczeń, dyskusja i prezentacja wyników najnowszych badań w następujących obszarach tematycznych: bezpieczeństwo, e-learning i nowe technologie, efektywność nauczania wyznaczonego normą STANAG 6001 oraz internacjonalizacja procesów edukacyjnych.

 

Problematyka:

  1. Zapewnienie bezpieczeństwa we współczesnym świecie.
  2. Wyzwania w procesie nauczania języków obcych grup dyspozycyjnych.
  3. Nowe technologie w  nauczaniu języków obcych w kontekście obronności.
  4. Nowe technologie a skuteczność działań na rzecz bezpieczeństwa.
  5. Rola nauki języków obcych w internacjonalizacji procesów edukacyjnych.
PATRONAT HONOROWY

JM Rektor-Komendant WAT

gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, prof. WAT

ORGANIZATOR

Studium Języków Obcych
Wojskowa Akademia Techniczna

WSPÓŁORGANIZATORZY