Komitet naukowy

prof. dr hab. Bogusław Jagusiak – przewodniczący Komitetu Naukowego

prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński

prof. dr hab. Lech Kościelecki

prof. dr hab. Ryszard Ławniczak

prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz

prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz

prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski

dr hab. Marek Adamkiewicz, prof. WAT

dr hab. inż. Zdzisław Bogdanowicz, prof. WAT

Lt.C. Assoc. Prof. Eng. Conyu Grigorov Conev PhD, Vasil Levski National Military University, Bulgaria

Capt. Assoc. Prof. PhD, Nedko Dimitrov, Nikola Vaptsarov Naval Academy, Bulgaria

Col. Assoc. Prof. PhD, MSc, MSD, MBA Harald Gell, Theresan Military Academy, Austria

por. dr hab. Marcin Górnikiewicz, prof. WAT

dr hab. Adam Kołodziejczyk, prof. WAT

dr hab. Janusz Kostecki, prof. WAT

dr hab. Jan Maciejewski, prof. UWr

 

płk dr hab. Szymon Mitkow, prof. WAT

dr hab.inż. Włodzimierz Miszalski, prof. WAT

Capt. Cdr. Assoc. Prof. Cristian Emil Moldoveanu, Military Technical Academy, Romania

płk dr hab. Konrad Stańczyk, prof. WAT

dr hab. Krzysztof Sołoducha, prof. WAT

dr hab.Janusz Świniarski, prof. WAT

dr hab. inż. Kazimierz Worwa, prof. WAT

dr hab. Jerzy Zalewski, prof. WAT

Col. Assist. Prof., PhD, Stjepan Domjančić, Croatian Defense Academy, Croatia

dr hab. Anna Just

dr hab. Tomasz Kamiński

Ass. Prof., PhD Sofia Menezes, Portuguese Military Academy, Portugal

dr hab. Jerzy Stańczyk

płk dr inż. Artur Król

dr inż. Zdzisław Chudy

dr Iwona Golba

płk dr inż. Mariusz Gontarczyk

dr Andrzej Jacuch

dr Agnieszka Krężlewicz

Komitet organizacyjny

mgr inż. Agata Jagiełło-Tondera – przewodnicząca

mgr Rafał Bzdak – z-ca przewodniczącej

mgr Magdalena Braszczyńska – sekretarz

mgr Eulalia Danysz

mgr Hanna Karpińska

mgr Elżbieta Kijowska

mgr Beata Krupniewska

mgr Ewa Lila

Komitet koordynacyjny  

dr inż. Zdzisław Chudy

płk dr inż. Mariusz Gontarczyk

mgr Elżbieta Twardowska

mgr Karol Wilk